Otpadni aluminijum

Aluminum Extrusions

U ovu kategoriju spadaju profili za vrata i prozore – bojeni ili nebojeni – bez gvožđa, brava, ručki i poliuretanskih točkića; kao i paneli i opiljci.


Taint Tabor

Ova grupa obuhvata aluminijumske ploče i foliju bez gvožđa, plastike, konzervi, aluminijumskih hladnjaka, aviona i tvrdog aluminijuma.


Tense

Ovde spada tvrdi aluminijum iz avionskih i automobilskih motora, bez gvožđa, mesinga, prljavštine i nemetalnih elemenata.


Talk

Ova kategorija obuhvata očišćene aluminijumske i bakarne hladnjake sa bakarnim i/ili aluminijumskim saćem na bakarnim cevima; bez mesinga, gvožđa i drugih nečistoća.


UBC

Ova kategorija obuhvata čiste aluminijumske konzerve, bez gvožđa, prljavštine, tečnosti i drugih zagađujućih elemenata i nečistoća.


Litho Sheets

Ovu kategoriju čine litografske ploče, bez papira, plastike i prevelike količine mastila i drugih nečistoća.


Talon - Taste

Čista aluminijumska žica bez čelično-aluminijumske užadi, gvožđa, masnoće, klema, izolacije i drugih stranih elemenata.