Uslovi korišćenja

Sadržaj – Intelektualna i industrijska svojina

Vaš pristup i upotreba stranice www.inosbalkan.com (u daljem tekstu „Stranica“) podložni su sledećim Uslovima korišćenja, koje bez ograničenja i uslova prihvatate time što pristupate Stranici i koristite je.

INOS BALKAN D.O.O. upravlja i poseduje ovu Stranicu i njen sadržaj, uključujući sav tekst i slike, i nosilac je autorskih prava na navedeno. Valjevo, matični broj: 07096593, sa registrovanim sedištem na adresi: Mirka Obradovića bb, Valjevo (u daljem tekstu „Kompanija“). Stranica i njen sadržaj su zaštićeni svim važećim nacionalnim, lokalnim i međunarodnim zakonima, a Kompanija zadržava sva prava. Svi zaštitni znakovi i uslužni znakovi koji se nalaze na Stranici su takođe registrovani i neregistrovani zaštitni znakovi Kompanije ili drugih sa njom povezanih kompanija.

Kompanija vam daje dozvolu da koristite sadržaj Stranice samo u nekomercijalne i lične svrhe. Zabranjeno je – delimično ili u potpunosti – reprodukovanje, objavljivanje, prenošenje, menjanje, prikazivanje, ponovno korišćenje ili drugačije korišćenje sadržaja Stranice bez pismene saglasnosti Kompanije.

Odricanje od odgovornosti i garancija

Kompanija ulaže razumne napore u cilju obezbeđivanja tačnih i aktuelnih informacija na Stranici, ali ipak ne može da garantuje ili tvrdi da je sadržaj Stranice tačan, precizan ili pouzdan. S obzirom na prirodu interneta, korisnici i posetioci Stranice u potpunosti shvataju da Kompanija možda neće biti u mogućnosti da kontroliše sadržaj i sigurnost Stranice. Zbog toga Kompanija ne garantuje niti preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj i sigurnost Stranice. Pored toga, Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može da nastane na bilo koji način u vezi sa pristupanjem ili korišćenjem stranice ili njenog sadržaja.

Kompanija zadržava pravo da revidira ove Uslove korišćenja u svakom trenutku unošenjem izmena na Stranici.

Linkovi ka stranicama trećih lica

Ova Stranica sadrži linkove ka stranicama koje su vlasništvu ili kojima upravljaju treća lica. Zbog toga Kompanija nema kontrolu i ne snosi odgovornost za sadržaj ili politiku privatnosti ili sigurnost na pomenutim stranicama. Ukoliko se povežete sa navedenim stranicama putem linkova postavljenih na ovoj Stranici, to činite na sopstveni rizik.

Poltika privatnosti

Svi lični podaci koji se dobrovoljno pošalju Kompaniji putem imejl adrese postavljene na Stranici biće korišćeni samo do strane Kompanije i njenih podružnica. Kompanija se obavezuje da će postupati u vezi sa na pomenuti način pruženim podacima i da će rukovati njima u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Nadležnost i važeći zakoni

Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Stranice su podložni zakonima Republike Srbije. Sudovi opšte nadležnosti u Valjevu imaju isključivu nadležnost nad svim sporovima koji nastanu zbog ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja i/ili Stranicom.