Lokacije

Valjevo (direkcija):

“Inos-Balkan” doo. Valjevo,
Adresa:  Mirka Obradović bb, 14000 Valjevo
Telefon: +381 14 221-560
Fax: +381 14 221-877
Imejl adresa: contact@inosbalkan.com
Kontakt osoba: Milka Petrović

Beograd:

“Inos-Balkan” doo. Valjevo, Ogranak Beograd
Dunavska bb, Luka Beograd
11158 Luka Beograd
Telefon: +381 11 2766662
Fax: +381 11 2751186
Imejl adresa:contact@inosbalkan.com 
Kontakt osoba: Danka Ceperkovic

Ub:

“Inos-Balkan” doo. Valjevo, RJ Ub
Adresa: Svete Popović 58, 14210 Ub
Telefon: +381 14 411-656
Fax:+381 14 411-685
Imejl adresa:  contact@inosbalkan.com
Kontakt osoba: Slobodan Mitrović

Luka Beograd

„Inos Balkan d.o.o. Valjevo, Luka Beograd
Adresa: 11158 Luka Beograd
Telefon: +381 11 2766662
Fax: +381 11 2751186
Imejl  adresa: contact@inosbalkan.com 
Kontakt osoba: Danka Ceperkovic