Izjava o kvalitetu i zaštiti životne sredine

INOS BALKAN je dugo godina posvećena razvoju i usvajanju proizvodnih procesa koji čuvaju životnu sredinu i pružanju visokokvalitetnih usluga u okviru održivog ekonomskog okruženja u skladu sa prirodom i uz poštovanje prema ljudima.

Kompanija gaji ambiciju da dostigne najviši stepen kvaliteta u pružanju usluga, da unapredi uslove za rad i da obezbedi primenu efikasne politike zaštite životne sredine – što se i ogleda u uvođenju sistema integrisanog upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema upravljanja zaštitom životnom sredinom ISO 14001:2004 u svim segmentima poslovanja.

Glavna načela kompanijske politike zaštite životne sredine i kvaliteta su: 

  • Stalna težnja ka zadovoljavanju svih kriterijuma i očekivanja klijenata i krajnjih korisnika
  • Obezbeđivanje proizvoda i usluga najvišeg kvaliteta, unutar predviđenih rokova i uz konkurentan odnos između cene i kvaliteta
  • Stalno ulaganje u kadrove koje obezbeđuje visok stepen stručnosti i odgovarajuće kompetencije zaposlenih
  • Uspostavljanje dugoročnih poslovnih partnerstva sa dobavljačima, klijentima i podizvođačima
  • Racionalno korišćenje sirovina, energije i vode, smanjivanje emisije štetnih supstanci i prevencija zagađenja vode i zemljišta
  • Smanjivanje proizvodnje novog otpada i tretiranje prerađenog otpada na način koji nije štetan po životnu sredinu
  • Stalno praćenje uticaja svih aktivnosti na životnu sredinu
  • Primena najboljih praksi u cilju smanjivanja nepoželjnih uticaja na životnu sredinu i postojeći ekosistem
  • Posvećenost prevenciji zagađenja u procesu reciklaže i/ili povraćaja sekundarnih sirovina i smanjivanje potrošnje energetskih resursa
  • Stalno obučavanje i razmena znanja sa zaposlenima i korisnicima naših usluga u cilju obezbeđivanja kompetentnog i visokokvalitetnog učinka pri obavljanju zaduženja

Izjava o kvalitetu i zaštiti životne sredine