Otpadni bakar

Mill Berry (br. 1 bakarna žica A1)

Podrazumeva čistu, nelegiranu bakarnu užad i žice bez galvanskih prevlaka i laka, koje nisu manje od žičanog profila br. 16 B&S, bez spaljenih delova. Patinirana bakarna žica se prepušta dogovoru između kupca i prodavca.


Berry (br. 1 bakarna žica A4)

Podrazumeva čistu, nelegiranu bakarnu užad i žice bez galvanskih prevlaka i laka, koje nisu manje od žičanog profila br. 16 B&S, bez krtih spaljenih delova.


Birch Cliff (br. 2 bakarna žica i bakar - B)

Podrazumeva raznovrsne, neligerane bakarne žice sa nominalnim sadržajem bakra od 96% (najmanje 94%) prema elektrolitičkoj analizi. Ne obuhvata sledeće: bakarne žice sa previše olova, kalaja, lemova; mesingane i bronzane žice; prevelik sadržaj masnoće, gvožđa i nemetala; paljena bakarna žica, sa izolacijom; tanka licnasta žica; bez prekomernog pepela.


Clove (br. 1 granulat bakarne žice – A2/3)

Podrazumeva br. 1 granulat od oguljene, nelegirane bakarne žice bez prevlaka koja je sečena ili usitnjena i ne sadrži kalaj, olovo, aluminijum, gvožđe, druge metalne nečistoće, izolaciju i druge uključke. Sadržaj bakra je najmanje 99%. Profil manji od br. 16 B&S.


Sudronic (br. 1 granulat bakarne žice – A3)

Podrazumeva br. 1 granulat od oguljene, nelegirane bakarne žice bez prevlaka koja je sečena ili usitnjena i ne sadrži kalaj, olovo, aluminijum, gvožđe, druge metalne nečistoće, izolaciju i druge uključke. Sadržaj bakra je najmanje 99%. Profil manji od br. 16 B&S.

Mesingani otpad

Žuti mesing

Sastoji se iz mešovitog mesinganog čvrstog otpada, uključujući mesingane odlivke, valjani mesing, mesingane šipke, cevi i ostali žuti mesing, uključujući mesing sa oplatom. Obavezno ne sme da sadrži mangansku bronzu, aluminijumsku bronzu, vlažne radijatore ili delove radijatora, gvožđe i prekomerno prljave i korodirane materijale. Takođe ne sme da sadrži bilo kakvu vrstu municije, uključujući – ali bez ograničenja na – čaure od metaka.


Mesing 58%

Sastoji se iz neofarbanih, čvrstih, čistih delova bez gvožđa i drugih metala, kao i bez lemljenja i drugih materijala. U otpadnom obliku takođe ne sme da sadrži druge metale i strane čestice.


Mesing 63%, 65%, 70%, 85%

Mesing 63% do 85% sastoji se iz otpadaka iz proizvodnje i opiljaka, kao i mesinganih cevi. Treba da bude bez lemljenja, farbe i drugih premaza.


Mesing 85% (čaure)

Sastoji se iz čistih ispaljenih 70/30 mesinganih čaura bez prajmera (temeljnih premaza) i bilo kakvih drugih stranih materijala; kao i čistih ispaljenih 70/30 mesinganih čaura bez metaka, gvožđa ili drugih stranih materijala.

Otpadne bakarne legure

Kondenzatorske cevi

It consists of clean condenser tubing, which may be plated or unplated, free of nickel alloy, aluminum alloy, and corroded material.


Okean

Sastoji se iz mešovitih automobilskih hladnjaka, osim onih od aluminijuma i orebrenih gvožđem, očišćenih od gvožđa i plastičnih materijala.


Abonos

Sastoji se iz crvenog mesinganog otpada, ventila, ležajeva mašinerije i drugih delova mašina, uključujući razne odlivke od bakra, lima, cinka i/ili olova. Ne sme da sadrži polucrvene mesingane odlivke (78% do 81% bakra); železničke vagone i druge slične legure sa velikim sadržajem olova; čepove i slavine; zatvorene vodomere; zastore; delove lonca; kalupe i oprljeni mesing; aluminijumsku silikonsku i mangansku bronzu; gvožđe i nemetale.


Bakar-nikl

Bakar-nikl obuhvata legure pomenutih metala u odnosu od 90% prema 10%, odnosno 70% prema 30%.