Investicioni program

INOS BALKAN stalno ulaže u svoje poslovanje, koje je usmereno na usaglašenost sa regulatornim i ekološkim okvirima, poboljšan kvalitet usluga za klijente, kao i stalna tehnološka i tehnička unapređenja. Neke od glavnih investicija uključuju: unapređenje infrastrukture na postojećim lokacijama, akvizicije novih, proširenje voznog parka, razvoj kapaciteta za preradu metala, itd.